Příprava před vyšetřením :

1. Rentgenová vyšetření :

- na rtg vyšetření musíte mít doporučení odesílajícího lékaře - žádanku. Tuto žádanku předložíte na oddělení rtg laborantce, která Vám řekne přibližně dobu, po kterou budete na vyšetření čekat. Doporučujeme na neakutní vyšetření využívat spíše ordinační hodiny po poledni, kdy je čekací doba nulová nebo minimální.  Vyšetření bez žádanky nelze provést .

- příprava na rtg vyšetření není nutná žádná.

- výsledek vyšetření odesíláme indikujícímu lékaři . Lékař, který je na naše oddělení připojen on-line, dostane výsledek vyšetření elektronicky po jeho popisu okamžitě.  Všechny písemné výsledky rtg vyšetření se pak odpoledne odesílají všem lékařům , takže písemně dostanou výsledek na druhý či následující den. 

2. Ultrazvuková vyšetření

- na UZV vyšetření musíte mít též žádanku od odesílajícího lékaře. Pokud si vyžádáte vyšetření bez doporučení nebo žádanku nemáte ( lékař odmítl žádanku vystavit, nebo jste ji ztratili  ) , pak vyšetření můžeme provést , ale  nelze je pojišťovně  vykázat, takže si vyšetření musíte  uhradit sami.

- na UZV vyšetření je nutná příprava prakticky jen v případě vyšetření břicha či ledvin, jiná vyšetření jsou možná bez přípravy.

- příprava před vyšetřením ledvin - je nutné, abyste měli před vyšetřením plný močový měchýř. Ráno se normálně vymočte, pak asi hodinu před předpokládaným  časem vyšetření vypijte postupně 1/2 až 3/4 listu tekutin  bez bublinek - čaj, voda  - ( u dětí přiměřeně méně) a pak již vydržte bez močení tak, aby se naplnil močový měchýř. Pokud máte před  vyšetřením silný pocit na močení, řekněte to sestře v čekárně.

- příprava před vyšetřením břicha - vyšetření je ztíženo především plynatým obsahem střeva a žaludku, pánev je přehledná dobře tehdy, když je dobře naplněný močový měchýř. Je proto vhodné před vyšetřením nejíst tučná jídla, možná je ale lehká netučná snídaně či podobně lehké jídlo  během dne ( suchý chleba, suchý rohlík, čaj či podobně). Před vyšetřením je pak nutné mít plný močový měchýř ( tedy stejný postup jako při vyšetření ledvin - vypít 1/2 až 3/4 litru tekutin bez bublinek a pak již nemočit). Pokud zjistíme, že měchýř není ještě naplněný a přehlednost není dobrá, stačí obvykle počkat 1/4 až 1/2  hodiny a vyšetření  se  obvykle podaří dokončit.

- SW elastografie jater - je nutno se objednat na ranní hodiny, musíte být přísně nalačno 

- výsledky sono vyšetření Vám předá sestra ihned po vyšetření

 

Objednávání k vyšetření:

1. Rtg vyšetření - v Kroměříži, v Holešově ani v Bystřici se nemusíte objednávat, pacienti jsouo vyšetřeni dle pořadí jejich docházky. Doporučujeme ale využívat více popolední ordinační hodiny, které jsou méně vytížené a budete tedy vyšetřeni bez čekání

2. Ultrazvuková vyšetření -  na všech pracovištích se musíte  objednat. 

Kroměříž :  

- s telefonickým objednáním - můžete se telefonicky objednat - termín dostanete , telefon 702 145 301 

- pozor - ultrazvukové vyšetření prsů vždy jen s telefonickým objednáním  na telefonu 774 725 134 !!

 

Statim vyšetření - jde o vyšetření pacientů v ohrožení zdraví či života  a  která musí telefonicky domluvit odeslílající lékař s vyšetřujícím lékařem  - radiologem  . U domluvených statim vyšetření mají tito pacienti přednost před ostatními a jsou vyšetřeni ihned, jak je to možné.

Vyšetření statim, která telefonicky odesílající lékař nedomluví s naším vyšetřujícím lékařem - tito pacienti jsou vyšetřeni dle rozhodnutí radiologa ( obvykle do 1 až 2 hodin, nemají žádnou přednost před objednanými pacienty ) .  

Holešov :

Vyšetření se  objednává - jak telefonicky, tak vyzvednutím časovky. Sestra Vám telefonicky či osobně předá časovku, dle níž budete vyšetřeni. 

Bystřice p. Host. :

Vyšetření se objednává telefonicky či osobně vyzvednutím časovky na rentgenovém pracovišti. 

Pro všechna pracoviště platí : 

Při všech vyšetřeních je nutno počítat s tím, že naše vyšetření se nedají přesně plánovat jako výroba součástek na pásu .  Některé vyšetření se může nečekaně provádět obtížněji a tím trvá déle, takže není občas možné přesně dodržet časovku. Dostáváte proto časovku v rozmezí cca 20 minut, během kterých  byste měli být vyšetřeni. Objevují se ale občas pacienti, kteří jsou neobjednaní ,  jejich vyšetření není domluveno odesílajícím lékařem statim a přesto se  domáhají přednostního vyšetření před objednanými pacienty . V takovém případě má vždy přednost objednaný pacient a předbíhače vezmeme k vyšetření pouze tehdy, když si vymění časovku s řádně objednaným pcientem . 

Potvrzení o návštěvě a vyšetření u lékaře vystavujeme jen těm pacientům, kteří byli vyšetřeni . Pokud nebyl pacient vyšetřen a jen se domluvil na termínu, nevystavujeme žádné  potvrzení o vyšetření .

 

Ceník vyšetření ( v Kroměříži možno hradit i kartou ) 

Rtg nebo UZV vyšetření jeden výkon             300,- Kč

Rtg nebo UZV každý další výkon               + 200,- Kč

Dopplerovské cévní vyšetření                       400,- Kč

Denzitometrie zápěstí                                  100,- Kč

Vypálení CD s rtg snímky                               30,- Kč při vyšetření, dodatečně následující dny 60,- Kč